Inloggen

Vele handen maken licht werk

Ontwikkeld vanuit de praktijk

De software van VBCZ is ontwikkeld vanuit de dagelijkse praktijk. Onze kennispartners hebben vele jaren ervaring binnen de complementaire zorg en hebben verschillende bestuursfuncties binnen beroepsverenigingen bekleed. Door de inbreng van deze kennispartners zijn onze oplossingen ontwikkeld vanuit het oogpunt van de klant. Dit maakt onze software oplossing gemakkelijk toepasbaar binnen organisaties.

Door de slimme oplossingen van de tool VBCZ (Verenigingen Beheer Complementaire Zorg) wordt het zwaartepunt van administratieve werkzaamheden verspreid over de leden van de beroepsvereniging. Dit betekent dat we de leden zelf zoveel mogelijk de regie geven over hun eigen lidmaatschap zonder dat de beroepsvereniging hierbij de kwaliteitscontrole verliest.

 

Diploma’s en accreditaties

Alle relevante diploma’s kunnen leden zelf uploaden, compleet met de benodigde aanleverspecificaties. De beroepsvereniging wordt gevraagd om de ingevoerde diploma’s te controleren en aan te geven of het een accreditatie diploma is. Er ontstaat een duidelijk kennisprofiel rondom elk lidmaatschap.

Permanente Educatie

Een belangrijk aspect voor de meeste beroepsverenigingen is inzicht krijgen in de Permanente Educatie van het ledenbestand. De leden zien zelf overzichtelijk hoeveel punten zij in een jaar dienen te behalen. Leden kunnen zelf een PE aanmaken. Hierbij valt aan te geven of de PE voldoet aan een bijscholing medische basiskennis of psychosociale basiskennis of dat de PE voldoet aan het EHBO, reanimatie of BHV criterium.

Zodra de PE is aangemaakt, compleet met bewijslast (document), wordt deze voorgelegd aan de beroepsvereniging. De verantwoordelijke(n) binnen de beroepsvereniging kan deze PE simpelweg inzien en goed- of afkeuren, compleet met een reden van afwijzing.

Intervisies

Plaatsgevonden intervisies kunnen net zo gemakkelijk worden opgevoerd. Hierbij is het mogelijk om andere leden te selecteren die hierbij aanwezig waren.

Visitaties

Visitaties worden digitaal vastgelegd in de VBCZ. Voor visiteurs is er een eigen omgeving beschikbaar waarin verslagen en verbeterpunten kunnen worden vastgelegd. Deze visitaties zijn uiteraard ook weer in te zien voor de beroepsvereniging en de betreffende therapeut.

Nieuwsflitsen

Bereik alle leden snel met het uitsturen van een nieuwsflits. Deze nieuwsberichten kunnen worden opgesteld binnen de VBCZ omgeving, uiteraard afgestemd op de huisstijl van de beroepsvereniging. Binnen een handomdraai stelt u alle leden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het veld.

Documenten

Documenten waar leden te allen tijde toegang toe moeten hebben, kunnen door de beroepsvereniging op simpele wijze worden aangeboden. Binnen de VBCZ hebben we een afgesloten omgeving gemaakt voor documenten die enkel voor de beroepsvereniging intern van belang zijn.

Verschillende lidmaatschappen

Om differentiatie goed te kunnen faciliteren is er de mogelijkheid om type lidmaatschappen aan te maken. Per lidmaatschap kunt u eigen spelregels instellen en lidmaatschapstarieven bepalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan studentleden.

Facturatie van lidmaatschap

Het bestuur kan door middel van VBCZ de verschillende lidmaatschappen per kwartaal/per jaar in rekening brengen. VBCZ maakt automatisch de lidmaatschapsfacturen aan en genereert een incassobatch. Leden die niet met een incasso willen werken, kunnen de factuur via iDeal of bankoverschrijving betalen.

Agenda scholingsmomenten

Binnen de VBCZ krijgen alle therapeuten toegang tot hun lidmaatschap. De leden krijgen inzage in scholingsmomenten vanuit de beroepsvereniging of eventueel die van externe partijen. De leden kunnen zich hiervoor via het platform inschrijven en, waar van toepassing, meteen met iDeal afrekenen. Bij een scholing vanuit de beroepsvereniging maakt de software hiervoor automatisch een factuur en een certificaat van deelname.

Zodra er een scholing vanuit de beroepsvereniging zelf wordt aangeboden, kan de beroepsvereniging in één actie een PE (Permanente Educatie) aanmaken voor alle aanwezige leden.

Exports samenstellen

Omdat vele instanties in verschillende vormen gegevens aangeleverd willen zien, hebben wij de mogelijkheid gecreëerd om op eenvoudige wijze zelf exports samen te stellen. Hierin kunt u eigen kolomindelingen maken en filters toepassen. U kunt een gemaakte configuratie opslaan om op een later moment een zelfde export met de laatst beschikbare gegevens te maken.

Overdraagbaarheid

Alle processen en gegevens zijn binnen VBCZ overdraagbaar. Hierdoor wordt voorkomen dat een bestuurslid een bepaald proces naar eigen inzicht gaat inrichten waarbij de continuïteit van de beroepsvereniging in gevaar kan komen.

Helpdesk

Wat een goede oplossing geweldig maakt, is de helpdesk. Wij zijn er dan ook op gebrand om op elk moment mee te denken met uw technische en inhoudelijke vraagstukken. We maken hiervoor gebruik van een ticketsysteem waarbij basisinformatie direct voor onze technische afdeling voorhanden is. Hierdoor kunnen wij snel oplossingsgericht meedenken. Mocht u liever telefonisch uw vraag stellen, dan is dat uiteraard ook altijd mogelijk.

Veiligheid

Alle data staat opgeslagen in Nederlandse datacenters. Onze serverproviders zijn in het bezit van ISO 9001 en NEN 27001 certificaten. Alle verbindingen worden versleuteld tot stand gebracht (SSL). Door de inzet van het Advanced Security Platform kunnen we de bereikbaarheid van de dienst beter garanderen en het maximale doen om aanvallen van buiten te weren. Wij doen geen enkele concessie als het gaat om de betrouwbaarheid en het veiligstellen van de data van onze klanten.

Maak kennis met ons team

Sander Tuinstra
Ontwikkelaar

Sandra Vos
Ontwikkelaar

Contactformulier

Heeft u vragen over VBCZ? Of u wilt meer informatie. Neem gerust contact met ons op.

Mercurius 18 | 8448 GX Heerenveen | (0513) – 744 161 | info@vbcz.nl
BTW Nr: NL 821.865.730.B01 | KVK: 01172595 te Leeuwarden

Start mijn proefperiode van 14 dagen