Inloggen

Privacy Statement

Wij vinden uw privacy belangrijk! Daarom zijn wij duidelijk over de gegevens die wij van u verzamelen, hoe wij die gegevens gebruiken en uw rechten wat betreft het beheer van deze informatie.

VBCZ voldoet aan de eisen die worden gesteld door de General Data Protection Regulation (GDPR) en de daaruit voortvloeiende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgens den nieuwe privacywet die op 25 mei 2018 van kracht is geworden.

Welke gegevens verwerken wij van u?
Wij verwerken alleen basis persoonsgegevens, geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom gebruiken wij deze gegevens?
Uw gegevens worden door ons verwerkt binnen VBCZ om te zorgen voor de correcte werking van het programma.

Hoe delen wij de gegevens?
Uw persoonsgegevens zijn beschermd. Wij zullen deze nooit aan derden verkopen. Alle gebruikers die binnen VBCZ actief zijn, zijn akkoord gegaan met onze gebruikersvoorwaarden. Hierin wordt duidelijk omschreven da zij op dezelfde zorgvuldige manier met uw gegevens om moeten gaan.

In enkele gevallen kan de informatie intern bij VBCZ worden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Hoe slaan wij uw gegevens op en hoe beveiligen wij deze gegevens?
Uw gegevens worden beveiligd opgeslagen op onze servers. Onze servers voldoen aan de ISO 27001 en ISO 9001 norm.

Hoe kunt u uw gegevens controleren?
Binnen VBCZ kunt u zien welke gegevens zijn opgeslagen bij uw profielinstellingen. Is deze informatie niet correct, dan kunt u deze gegevens direct aanpassen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Als er opdracht wordt gegeven tot verwijdering of stopzetten van de overeenkomst dan worden deze gegevens binnen 12 maanden verwijderd of gegeneraliseerd.

Recht op inzage
U heeft recht op inzage in de gegevens die door ons zijn opgeslagen.

Recht op correctie
U heeft recht op correctie van de gegevens die door ons zijn opgeslagen.

Recht op vergetelheid
Als u een beroep doet op het recht van vergetelheid, dan zullen uw gegevens binnen VBCZ worden gegeneraliseerd zodat deze niet herleidbaar naar uw persoon zullen zijn. Dit zal altijd in samenspraak met onze opdrachtgever plaatsvinden.

Contact
Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op via info@vbcz.nl of bel (0513) 744 161.